KS Salveo Drama Kamieniec - strona oficjalna

  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Orze Stanica - Salveo Drama Kamieniec 0:3
  • Jedno 32 II Przyszowice - Sok any Wielkie 6:4
  • MOSiR Stal Zabrze - Modo Rudno 2:0
  • Carbo Gliwice - MKS Zaborze Zabrze 1:2
  • Zryw Radonia - MKS Zabrze - Koczyce 4:1
  • Spoem Zabrze - Naprzd ernica 1:2
  • Ruch Kozw - Przyszo II Ciochowice 1:1
  • Zamkowiec Toszek - Ory Bojszw 1:1
  •        
Strona klubowa
Herb

Logowanie

Zegar

Statystyki druyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj si, aby typowa.
Lp. Osoba Pkt.
1. dramakamieniec 36
2. maly0113 30
3. Arka_Gdynia 4

Zaprzyjanione kluby

Statystyki

Brak uytkownikw
zalogowanych i 3 goci

dzisiaj: 125, wczoraj: 258
ogem: 476 201

statystyki szczegowe

Kontakt

 

Zarzycki Jakub / Trener
Tel: 793 555 478

Sdzimir-Pszowska Magorzata / Prezes
Tel: 502 274 994


Trzsiok Adam / Vice Prezes
Tel: 601 490 667

 

Klubowy e-mail:

dramakamieniec@o2.pl

 

 

Kamieniec

Kamieniec – wie soecka w Polsce pooona w województwie lskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosawice. W latach 1945-1954 i 1973-1977 miejscowo bya siedzib gminy Kamieniec. W latach 1975-1998 miejscowo naleaa administracyjnie do województwa katowickiego.

Pastwo  Polska
Województwo lskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosawice
Soectwo Kamieniec
Liczba ludnoci (2006) 829
Strefa numeracyjna (+48) 032
Kod pocztowy 42-674
Tablice rejestracyjne STA

Paac w Kamiecu – paac we wsi soeckiej Kamieniec, pooonej w województwie lskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosawice. Usytuowany jest na tarasowym wzniesieniu po prawej stronie rzeki Dramy.

Waciciele

Prawdopodobnie na tym miejscu pierwszy drewniany zamek, podobnie jak i pierwszy koció w Kamiecu, wybudowali Templariusze. Kr pogoski, i tu wanie mistrz krzyacki Hermann von Salza (1170 - 1239), ukry w popiechu swe skarby. Mówi si, e istniay podziemne przejcia midzy istniejcymi wówczas zamkami w Kamiecu, Ziemicicach i Wieszowie. Informacj o tych rzekomych faktach, podaje jeden z póniejszych wacicieli paacu, hrabia Hubertus von Strachwitz. Na potwierdzenie tych przypuszcze nie znaleziono jednak, jak dotychczas, materiaów ródowych.
Na ruinach istniejcego wczeniej zamku w XVI w. wybudowany zosta przez ród Kokorzów kolejny, tym razem renesansowy zamek. Rodzina Kokorzów bya star lsk rodzin, znan ju w 1311 r., a wywodzc si z Czech. Za siedzib rodow uwaali Kamieniec, który prawdopodobnie okoo 1539 r. naby Jan Kokorz z ksistwa niemodliskiego. W 1556 r. Jan oeni si z Katarzyn, córk wówczas ju nieyjcego, a pochodzcego z Bawarii Georga von Köenigsfeld.
Z kolei na zrbach tego zamku, na pocztku wieku XVIII, za spraw ówczesnego waciciela Kamieca, Martina Scholtz von Löwenckrona, wywodzcego si z rodu bytomskich mieszczan powsta paac barokowy[1].
Paac Löwenckronów (wedug kolorowej litografii z wydawnictwa Dunckera) otoczony by murem z kamienia amanego, posiada prost, zwart dwukondygnacyjn bry, niskie przybudówki i dach mansardowy – z tej fazy pochodzi kamienna tarcza herbowa w kartuszu, wmurowana w elewacj zachodni.
Wiosn 1750 r. paac wraz z okolicznymi ziemiami kupi Karol Józef Strachwitz[2]. Niedugo potem dokupi on take Ksiy Las i Ziemicice. Sw gówn rezydencj uczyni wanie paac w Kamiecu.
W latach 1872 - 1873, gdy paac nalea do rodziny Strachwitzów, zburzono mur z basztami otaczajcy rezydencj, a sam obiekt zosta rozbudowany w stylu neorenesansowym (otrzyma tzw. „kostium francuski” charakterystyczny dla architektury rezydencjonalnej arystokracji i ziemiastwa w latach 1864 - 1914). Na zachowanych kartach pocztowych z przeomu wieków mona zobaczy sylwetk paacu z charakterystycznymi wysokimi szczytami i mansardowym dachem.
Sownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sowiaskich z roku 1882 podaje, e oprócz wspomnianych do tej pory, panami na kamienieckim zamku byli jeszcze :
    w r. 1728 hr. Juliusz Verdugo[3]
    w r. 1754 hr. Rudolf Sobek
    w r. 1763 hr. Karol Reder, a dopiero po nim hrabiowie von Strachowitz
Poza wymienionym sownikiem, nazwiska Rudolfa Sobka i Karola Redera, nie pojawiaj si w ródach pisanych.
Ostatnimi wacicielami paacu przed II wojn wiatow bya rodzina Stolbergów[4]. Hrabia Günther zu Stolberg-Stolberg w roku 1910 dokona ostatniej jego przebudowy. Nadaa ona paacowi dzisiejszy wygld. Obiekt nabra wówczas cech paacu neobarokowego, zmieniono m.in. ksztaty szczytów nad ryzalitami, artykulacj (podzia) elewacji oraz hemy wie. W naronikach pojawiy si wiee: wysza czworoboczna z kopulastym hemem i nisza z hemem cebulastym.
Po mierci hrabiego Günthera, co nastpio 6 listopada 1926 r. w Paskau (Paskov ?), dobra kamienieckie wraz z paacem odziedziczy jego najstarszy syn Hubert (1890 – 1960). Stan taki trwa do 1944 r.
Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej ustanowiony 6 wrzenia 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, pozbawi praktycznie majtku ziemskiego, a tym samym i paacu w Kamiecu, rodzin Stolbergów. Na mocy tego dekretu pastwo polskie zlikwidowao bowiem bez odszkodowania, wszystkie poniemieckie majtki ziemskie.
Obecnie w paacu mieci si Orodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci, którego kierownikiem jest Grayna Osiska.

Mysia Wiea

Budowla zwana „Mysi Wie” jest wie murowana z dzikiego kamienia i cegy, na rzucie prostokta, ze skarp od wschodu. Wewntrz znajduj si pomieszczenia nakryte sufitami. Wiea jest usytuowana na wschód od paacu.
Prace archeologiczne przeprowadzone w 2000 r., zweryfikoway dotychczasowe przypuszczenia odnonie "Mysiej Wiey". Do tej pory sdzono, e zostaa ona zbudowana w 1887 r., za Strachowitzów i suya wacicielowi za obserwatorium astronomiczne.
W wyniku przeprowadzonych bada archeologicznych odkryto pozostaoci budynków z okresu pónego redniowiecza. Odsonito midzy innymi renesansow latryn w wiey i hypokaustum – redniowieczny piec, z którego specjalnymi kanaami gorce powietrze wdrowao do poszczególnych pomieszcze i ogrzewao je. Szczegóowe badania wykazay istnienie przynajmniej czterech faz uytkowania budowli, poczwszy od wieku XV do XIX. Prawdopodobnym jest, i najstarsze fazy (XV - XVI wiek), mona identyfikowa z pozostaociami renesansowego zamku Kokorzów.

Kaplica Paacowa

Kaplic paacow ufundowa w roku 1910 ostatni waciciel paacu hr. Stolberg. Informuje o tym wmurowana w elewacj kaplicy tablica z inskrypcj o nastpujcej treci:
GUNTHERUS / COMES DE STOLBERG - STOLBERG / HOC SACRARIUM AEDIFICAVIT / ARCEMOUE REFECIT / ET AXORNAVIT / A.D. MCMX
Kaplica powstaa na rzucie koa, zostaa przykryta kopu, posiadaa otarz z sarkofagiem. Otrzymaa wystrój pónobarokowy; wielobarwn marmurow posadzk i sztukaterie z ornamentem regencyjnym. Penia funkcj sakraln do II wojny wiatowej, kiedy to paac zajli Rosjanie. Po wyzwoleniu, ogoocona z wyposaenia, przez szereg lat suya jako magazyn. W padzierniku 2005 r., staraniem kurii diecezjalnej w Gliwicach i obecnego waciciela paacu, kaplica odzyskaa swój dawny blask.
Neorokokowy otarz kaplicy znajduje si obecnie w kociele parafialnym w Kamiecu. Zosta on tam przeniesiony po poarze kocioa w marcu 1984 r. spowodowanego, jak póniej ustalono, wadliw instalacj elektryczn.

Budynek Paacowy

Obecny paac, to budowla murowana, potynkowana, czciowo jedno a czciowo dwupitrowa, zwrócona elewacj frontow na pónoc. Paac usytuowany jest na rzucie prostokta z dobudówkami: korpus z wieku XVIII, cz zach. z l. 1872 - 1873, kiedy to paac by przebudowywany.
Od strony pónocnej znajduje si boniowaty (rowkowany, obiony) portyk z tarasem, z kamiennymi rzebami lwów podtrzymujcych tarcze herbowe.
Wntrza paacu posiadaj charakter pseudobarokowy. Na parterze obszerna sie przykryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, w lokalnociach obok sieni sklepienia kolebkowe z lunetami i aglaste na gurtach. Na pitrze w trakcie pn. sklepienie krzyowo-kolebkowe.
Na zewntrz paacu znajduj si dwie wmurowane wtórnie tablice kamienne:
    Na elewacji wschodniej, pónorenesansowa zapewne z koca z XVI w., z dwiema tarczami z herbami: Kur i nieokrelonym, podtrzymywanymi przez posta msk i kobiec, oraz zachowanym napisem:
JAN KOKORZ /Z/ KAME-CZE/KATERZINA (…) KINGS (…) (odnoszcym si do Jana Kokorza i jego ony Katarzyny von Königsfeld);
    Na elewacji zachodniej, w formie pónobarokowego kartusza z pierwszej poowy XVIII w., z tarcz z herbami Löwenkronów i literami:
MSVL (odnoszcym si do Martina Scholtz von Löwenkron)
Wewntrz paacu rzeby marmurowe:
    W sieni na parterze kopia (?) sarkofagu rzymskiego z paskorzebion, wielofigurow scen puttów zabierajcych winogrona, na ciance frontowej i bocznej oraz przedstawieniem gryfa na ciance bocznej;
    W holu na pitrze rzeba w formie czary z grup Walka Zeusa z gigantami , zapewne z XIX w.
Obok dawnej biblioteki zachowa si wspaniay klasycyzujcy piec.
Paac otacza zaoony za Strachwitzów park krajobrazowy z ciekawym starodrzewiem; (miorzby, sosny wejmutki, dby kaukaskie) oraz niezwykym okazem tulipanowca, olbrzymiego drzewa, które co roku w czerwcu zachwyca piknem swych ótych kwiatów. Autorem projektu parku i jego pierwszym opiekunem by mistrz architektury ogrodowej Zahradnik, wspótwórca Górnolskiego Towarzystwa Ogrodniczego.

 

Buttony

Reklama

Kalendarium

21

04-2014

pon.

22

04-2014

wtorek

Sok any Wielkie - Salveo Drama Kamieniec - 17:00

23

04-2014

roda

24

04-2014

czwartek

25

04-2014

pitek

26

04-2014

sobota

Salveo Drama Kamieniec - Modo Rudno - 16:30

27

04-2014

niedziela

Ostatnie spotkanie

Orze StanicaSalveo Drama Kamieniec
Orze Stanica 0:3 Salveo Drama Kamieniec
2014-04-12, 16:00:00
Stanica
galeria »   relacja »

Najblisze spotkanie

Sok any WielkieSalveo Drama Kamieniec
Sok any Wielkie   Salveo Drama Kamieniec
2014-04-22, 17:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Wyniki

Ostatnia kolejka 20
Orze Stanica 0:3 Salveo Drama Kamieniec
Jedno 32 II Przyszowice 6:4 Sok any Wielkie
MOSiR Stal Zabrze 2:0 Modo Rudno
Carbo Gliwice 1:2 MKS Zaborze Zabrze
Zryw Radonia 4:1 MKS Zabrze - Koczyce
Spoem Zabrze 1:2 Naprzd ernica
Ruch Kozw 1:1 Przyszo II Ciochowice
Zamkowiec Toszek 1:1 Ory Bojszw

Najblisza kolejka

Najblisza kolejka 21
Zamkowiec Toszek - Orze Stanica
Ory Bojszw - Ruch Kozw
Przyszo II Ciochowice - Spoem Zabrze
Naprzd ernica - Zryw Radonia
MKS Zabrze - Koczyce - Carbo Gliwice
MKS Zaborze Zabrze - MOSiR Stal Zabrze
Jedno 32 II Przyszowice - Modo Rudno
Sok any Wielkie - Salveo Drama Kamieniec

Losowa galeria

14. Salveo Drama Kamieniec - Walka Makoszowy 4-0 / 2013.04.21
brak zdj

Ankiety

Kto by najlepszym zawodnikiem (rozegrane minimum 8 spotka) w sezonie 2012/13?


Na jak pozycj Drama potrzebuje wzmocnie przed sezonem 2013/14 ?


Jak Drama poradzi sobie na boiskach A-klasy?